zgłoś działania niepożądane produktu leczniczego / incydent medyczny związany z wyrobem medycznym

 

ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Firma ZIAJA zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne) jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

ZGŁOSZENIE INCYDENTU MEDYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z WYROBEM MEDYCZNYM

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (QPPV) oraz nadzór nad incydentami medycznymi

Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
Bartosz Białkowski
tel. kom. +48 696 473 182
e-mail: dzialania.niepozadane@ziaja.com
Zastępca QPPV
Magdalena Kwoczek
tel. kom. +48 600 205 331