kontakt

Sekretariat

Ziaja Ltd Zakład Produkcji
Leków sp z o.o.
ul Jesienna 9, 80-298 Gdańsk
ziaja@ziaja.com

 

NIP 584-020-11-86
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000021573
Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN

BDO 000007263

Dział Marketingu

marketing@ziaja.com

Dział Eksportu

export@ziaja.com