ostrzeżenie

Ostrzeżenie

 

Szanowni Państwo,

 

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (ZIAJA) informuje, że nie współpracuje z podmiotem prowadzącym firmę TOB – NOVABOR, który umieścił ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników do pracy na rzecz naszej firmy na stronie internetowej www.eurabota.ua. ZIAJA nie upoważniła ww. podmiotu do posługiwania się zarejestrowanym na rzecz ZIAJA znakiem towarowym "ziaja" ani nie zlecała czynności poszukiwania pracowników. ZIAJA informuje o próbach wprowadzenia przez ww. podmiot w błąd użytkowników serwisu www.eurabota.ua, poprzez oferowanie pracy w naszej firmie pomimo, iż ZIAJA nie prowadzi procesu rekrutacyjnego za pośrednictwem tego podmiotu. Co istotne ZIAJA nie posiada zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Warszawie, do którego odwołuje się przedmiotowe ogłoszenie. ZIAJA stanowczo potępia tego rodzaju działalność oraz informuje, iż zostały podjęte stosowne kroki prawne mające na celu pociągnięcie osoby, która umieściła wprowadzające w błąd ogłoszenie o pracy na portalu www.eurabota.ua do odpowiedzialności prawnej.